Select Page

ABsistemGuestManager

Stepen sigurnosti javnih i poslovnih objekata u velikoj meri zavisi od tačne evidencije ljudi koji su ušli u objekat i ograničavanju njihovog kretanja samo na neke od prostora unutar objekta.

ABsistemGuestManager

ABsistemGuestManager je softver koji omogućuje brz ulazak ljudi u objekat, njihovu preciznu evidenciju i ograničavanje njihovog kretanja samo na određene prostore unutar objekta.
Na recepciji objekta se dokumenti posetilaca skeniraju, a relevantni podaci (ime posetioca, vreme ulaza) automatski upisuju u ABsistemGuestManager softver. Recepcioneru je omogućeno da u softver upisuje dodatne bitne informacije, na primer ko će da primi posetioca ili kojim poslom posetilac je došao. Na osnovu tih informacija, recepcioner svakom posetiocu dodjeljuje neku od predviđenih stepena pristupa prostorima unutar objekta i ispisuje akreditaciju. ABSistemGuestManager je integrisan sa sistemom kontrole pristupa u objektu što omogućuje da posetilac u skladu sa svojom akreditacijom može da ide u samo u one prostore za koje mu je pristup dozvoljen, a očitavanje akreditiva na ulazu u prostor za koji nema dozvolu neće pokrenuti barijeru niti otvoriti vrata.

  • Brži ulaz posetilaca
  • Integracija sa skenerom dokumenata
  • Tačna evidencija posjetitelja
  • Pretraživač baza podataka posetilaca
  • Jednostavno definiranje razine pristupa u softveru
  • Mogućnost da se upišu komentari od strane recepcionera
  • Ograničavanje kretanja posetilaca na dozvoljene prostore unutar objekta
  • Jednostavan i brz ispis akreditiva
ABsistemGuestManager