Dodatni materijali

Dojava požara

Dojava požara

Sustav za dojavu požara treba prilagoditi potrebama korisnika i propisima

Vatra može satima tinjati i ne prouzročiti veću materijalnu štetu. No, kada se razbukta, uzrokuje ogromne izravne i neizravne materijalne štete i, što je najgore, smrt i ozljede ljudi. Vrijeme detekcije požara i početak njegova gašenja izravno je povezano sa štetama koje će zbog požara nastati, a elektronički sustavi za dojavu požara koji samostalno, bez intervencije čovjeka, otkrivaju i dojavljuju požar u objektima najbolji su način prevencije. Sustavi dojave požara razlikuju se po veličini i tehnologiji rada, a kakav će se koristiti ovisi o aplikaciji, tipu objekta, ugroženosti od požaraUgroženost od požara
Statistički podaci upućuju na to da se najveći broj požara događa u stambenim objektima, dok su štete uzrokovane požarom najveće u industrijskim pogonima, hotelima i skladištima. Najviše požara na građevinskim objektima uzrokuje čovjek – namjerno, nehotice, nepažnjom ili u igri.
, broju ljudi u objektu, propisima i željama investitora.

Detektori su najvažniji dio sustava za dojavu požara jer o brzini detekcije ovisi brzina reakcije na požar i njegov konačan ishod. Budući da je vrijeme razvoja požara relativno dugo (ovisno o gorivosti materijala unutar prostora) važno je znati odabrati tip detektora koji će požar detektirati u najranijoj fazi. Gdje postoji rizik od istjecanja plina (npr. u kotolovnicama) ili povećane koncentracije ugljičnog monoksida (npr. u garažama) sustav dojave požara treba proširiti elementima za plinodetekciju. U objektima u kojima se kreće veći broj ljudi je potreban i sustav odimljavanja i evakuacije. U stambenim objektima detektori požara i plina mogu se spojiti na protuprovalnu centralu.

Čak 25% integracije tehničkih sustava na velikom građevinskom objektu provodi se oko sustava za dojavu požara jer je on je po svojoj osnovnoj funkciji svojom infrastrukturom prisutan u cijelom objektu što ga čini tehnički prikladnim i ekonomski pogodnim.

Nove tehnologije omogućavaju veću pouzdanost, fleksibilnost, kapacitet i daljinsko upravljanje

Funkcionalnosti koje omogućavaju nove tehnologije glavni su razlog njihovoj primjeni u inače iznimno (zbog imperativa pouzdanosti) tradicionalnim sustavima za dojavu požara. Bežična se tehnologija razvila do mjere da ju je isplativo primjenjivati u sve većem broju aplikacija, a njezinu pouzdanost jamči usklađenost sa EN54 i DIN VDE 0833-2 normama. IP tehnologija omogućava spajanja centrale za dojavu požara na internet pa tvrtke ovlaštene za održavanje i korisnici mogu brzo pristupiti centrali i dijagnosticirati problem. Za dojavu požara na otvorenom prostoru se koristi sustav videonadzora koji se sastoji od pokretnih kamera s velikom mogućnošću povećanja povezanih sa centrom za nadzor opremljenim softverom za automatsku detekciju spektra karakterističnog za plamen.

Pouzdanost, fleksibilnost, veći kapacitet petlji, umrežavanje centrala i njihova međusobna komunikacija u realnom vremenu, umrežavanje putem interneta, prihvaćanje perifernih uređaja različitih proizvođača i jednostavnost korištenja samo su neke prednosti koje donose najnovija dostignuća mikroprocesorske tehnologije, mrežne arhitekture i komunikacijske infrastrukture.

Povećati isplativost sustava za dojavu požara

Ulaganjem 1% BDP-a u prevenciju požara u razvijenim zemljama svijeta se postiglo smanjivanje broja požara te broja smrtno stradalih i ozlijeđenih uslijed požara. Prevenciju požara stimuliraju i osiguravatelji popustima na premije osiguranja imovine koje, ako se sustav za dojavu kombinira sa sustavom gašenja, koji idu i do 50%. Ulaganje u sustav za dojavu požara može smanjiti ukupnu investiciju u mjere zaštite od požara, pogotovo one građevinske.

Centralizacija, integracija i održavanje dodatno povećavaju isplativost sustava za dojavu požara. Za svaku od tih funkcija Alarm automatika d.o.o. razvila je vlastite softvere i modele koje dugi niz godina uspješno primjenjuje.

Izdavanjem priručnika Uvod u projektiranje sustava za dojavu požara Alarm automatika je pokušala godinama sticano znanje o projektiranju i izvođenju sustava za dojavu požara prenijeti što većem broju zainteresiranih, a sve kako bi se problematici dojave požara pristupilo stručno i etablirala struka.