Select Page

Softver za brojanje ljudi i vozila ABSistemCounter+

Točni podaci o broju kupaca, posjetitelja i vozila predstavljaju ključnu informaciju za bolje upravljanje poslovanjem u različitim djelatnostima – trgovinama, klubovima, muzejima, sredstvima javnog prijevoza, javnim ustanovama, poslovnim zgradama, javnim i privatnim garažama .

ABsistemCounter+® je specijalistički softver koji putem IP kamera broji i u bazu podataka bilježi koliko je ljudi i/ili vozila ušlo u ili izašlo iz prostora te omogućava centralizirani pregled prikupljenih podataka u realnom vremenu i pri naknadnim analizama. Dostupna je i ABSistemCounterWeb verzija koja omogućuje pregled podataka putem web sučelja i na svim mobilnim uređajima. Softver se može prilagoditi konkretnim potrebama korisnika, na primjer integrirati sa displejima za prikaz slobodnih parkirnih mjesta na pojedinim etažama javne garaže i semaforima za usmjeravanje prometa.

TODO: Dizajn gumba

Brojanje ljudi i vozila ABSistemCounter+

Primjena

 •  Organizacija poslovanja (optimizacija broja djelatnika u smjeni; odabir vremena za popravke ili čišćenje)
 • Unapređenja prodaje (efikasnost marketinških kampanja)
 • Povećanje razine sigurnosti (upravljanje evakuacijom u incidentnim situacijama)
 • Nadzor nad poslovanjem (kontrola naplate ulaznica)
 • Prevencija širenja epidemije (broj ljudi u prostoru)
 • Upravljanje parkingom (usmjeravanje prema slobodnim parkirnim mjestima)

Funkcije

 • Pregled stanja brojača preko Google karte
 • Prikaz vremenskih prilika, zasebno za svaku lokaciju
 • Jednostavan izračun trenutačnog stanja ljudi / vozila u jednom kamerama ograđenom prostoru
 • Korisnik samostalno kreira događaje i izvještaje
 • Mogućnost kreiranja automatskih izvještaja
 • Upravljanje kamerama putem softvera (uređivanje kamera, brojača i slike, testiranje)
 • Izvoz podataka u excell za daljnje analize

Izvještaj i analize

 • Sadržaj i izgled izvještaja i analiza se definiraju unaprijed
 • Korisnik samostalno određuje period za koji želi generirati izvještaj (od kojeg do kojeg datuma), rezoluciju podataka (10 minuta, sat, dan, mjesec) i objekte obuhvaćene analizom.
 • Dodavanje novih izvještaja na zahtjev korisnika
 • Izvoz podataka u excell za daljnje analize
 • Automatski izvještaji – dnevni, mjesečni ili godišnji; za odabranu lokaciju ili više njih

Analitika za trgovinski sektor ABSmartRetail

ABSmartRetail je softver koji trgovcima omogućuje da prate ponašanje kupaca i na jednom mjestu imaju sve analitičke podatke – koliko je kupaca ušlo u trgovinu, gdje su proveli većinu vremena tijekom kupovine u obliku heat mapa, analiziraju ponašanje kupaca i kontroliraju gužve. Tako su omogućene analize ponašanja kupaca u odnosu na marketinške kampanje, usporedbe ponašanja kupaca u trgovinama na različitim lokacijama, analize odnosa vremenskih prilika i ponašanja
kupaca i tako dalje.

Funkcije ABSistemSmartRetail softvera

 • Heat mape – analiza na kojim mjestima u trgovini se kupci zadržavaju
 • Prikaz podataka na google mapi
 • Automatsko slanje izvještaja na e-mail, kreiranje izvještaja od strane korisnika po potrebi
 • Više mogućnosti grafičkog prikaza prikupljenih podataka
 • Daljinsko upravljanje – brojačima i uređajima za generiranje heat mapa, kalibracija brojača, pregled slike
 • Softver je modularan
 • Dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku

Softver za određivanje broja ljudi u prostoru ABSistemLimitPeople

ABSistemLimitPeople je softver koji omogućuje automatski izračun broja ljudi u objektu putem IP kamera i prikaz podataka o maksimalno dozvoljenom i trenutačnom broju ljudi u objektu sa signalizacijom da li se može ili ne može ući. Koristi se u svim djelatnostima u kojima je ograničen broj ljudi u prostoru kako bi se preveniralo širenje epidemije – trgovinama, hotelima, kampovima, poslovnim i javnim objektima – i za poslovne analize.

Brojanje putnika u javnom prijevozu

Brojanje putnika koji ulaze u vozilo javnog prijevoza je u svijetu uobičajeno zbog praćenja poslovnih parametara, a zbog ograničenja vezanih za epidemiju korona virusa se sve češće traže rješenja automatskog brojanja.  Putnici koji ulaze / izlaze iz na primjer autobusa se broje putem specijalnih kamera, u softveru se unaprijed određuje maksimalan broj putnika a kada se u vozilu nalazi maksimalan broj putnika softver generira svjetlosnu i / ili zvučnu signalizaciju. Moguće je postaviti i monitor s prikazom koliko je osoba trenutačno u vozilu.

 • Opći nadzor u sredstvima javnog prijevoza
 • Unaprjeđivanje organizacije poslovanja
 • Praćenje rute kretanja vozila
 • Prevencija širenja epidemije
 • Komunikaciju s nadzornim centrom u hitnim situacijama
 • Upravljanje u alarmnim situacijama

Više informacija o rješenju brojenja ljudi u sredstvima javnog prijevoza