Select Page

Ciklus seminara Projektiranje sustava zaštite u hotelima

Sustavi zaštite u hotelima su sve važniji za njihovo uspješno poslovanje i sve veći broj hotelijera traži nova i inovativna rješenja koja će doprinijeti prepoznatljivosti od strane gostiju i turoperatora.

Predavanjima su obuhvaćena različita rješenja – od obveznih safety sustava, preko security rješenja koja se koriste u funkciji unaprjeđivanja hotelskog poslovanja do rješenja upravljanja energetskom učinkovitošću (energy managment). Osim s aspekta projektiranja, o problematici će se govoriti i s drugih aspekata – od zakonske regulative, implementacije, održavanja te korištenja implementiranih sustava.

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen prvenstveno ovlaštenim elektro projektantima, ali i svim ostalim sudionicima procesa projektiranja i gradnje.

Seminar Projektiranje tehničkih rješenja za povećanje efikasnosti poslovnih objekata je uvršten u Plan stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (HKIE) za 2024. godinu. Sudionici ostvaruju pravo na 3 sata edukacije iz stručnog područja i 1 iz tehničke regulative.

Upis bodova članovima HKIE

Članovima HKIE će sati edukacije biti upisani u roku od 30 dana od dana održavanja seminara. Kako bi se sati edukacije ispravno i u roku evidentirali, molimo da u prijavnici navedete puno ime, prezime, naziv tvrtke te broj upisa u HKIE. Ako niste član, molimo da u rubriku u kojoj se traži broj upisa to označite.

Izdavanje uvjerenja o sudjelovanju na seminaru

Sudionici mogu u prijavnici zatražiti uvjerenje o sudjelovanje na seminaru i ono će biti poslano u roku od 30 dana od dana njegova održavanja.

Kada i gdje se seminar održava?

Bit će održana tri seminara prema sljedećem rasporedu:

Kotizacija:

Kotizacija se ne naplaćuje.

Do kada i kako se prijaviti?

Sudjelovanje na seminaru se može prijaviti najkasnije tri dana prije njegova održavanja putem online prijave.

Onima koji se odluče za online praćenje seminara će link na zoom aplikaciju biti poslan dva dana prije održavanja.

Kako unaprijed postaviti pitanja?

U prijavnici je predviđen prostor za postavljanje pitanja predavačima unaprijed.

Što sadrže materijali?

Sudionicima će nakon seminara biti poslana power point predavanja i dodatni materijali.

Dnevni raspored:

Registracija sudionika uz osvježenje 10:00 – 10:30
Trendovi i zakonska regulativa u zaštita hotela 10:30 – 11:15
Funkcije safety sustava u hotelima i njihovo projektiranje 11:15 – 12:00
Pauza 12:00 – 12:30
Funkcije tehničke zaštita u hotelima i preduvjeti za projektiranje i implementaciju 12:30 – 13:15
BMS sustavi i važnost energetske efikasnosti u hotelima 13:15 – 14:00
Pitanja i odgovori 14:00 – 14:15
Ručak 14:15

Teme seminara

Trendovi i zakonska regulativa u zaštiti hotela

Trendovi u hotelskoj industriji i potrebni sustavi zaštite. Regulativa u funkciji zaštite gostiju, zaposlenika i objekata za hotelski smještaj. Propisi koji se primjenjuju u Hrvatskoj. Obveze investitora, posebno u fazi eksploatacije sigurnosnih sustava (održavanje). Propisi na nivou EU. Koje dodatne mjere zahtijevaju turoperatori.

Funkcije safety sustava u hotelima i njihovo projektiranje

Safety sustavi koji se u hotelima uobičajeno, i prema važećim propisima obavezno, koriste – dojava požara i plina, sustavi koji omogućuju sigurnu evakuaciju ljudi u incidentnim situacijama (odvođenje dima i topline, evakuacijski razglas, sigurnosna rasvjeta) te sustavi za poziv u nuždi (SOS).

Funkcije tehničke zaštita u hotelima i preduvjeti za projektiranje i implementaciju

Sustavi tehničke zaštite (videonadzor, kontrola pristupa, protuprovala i protuprepad) i ograničenja u njihovom projektiranju i izvođenju. Upotreba sustava tehničke zaštite u funkciji unaprjeđivanja poslovanja hotela, primjerice kontrola korištenja dodatnih usluga, očitavanja registarskih oznaka vozila i slično.

BMS sustavi i važnost energetske efikasnosti u hotelima

BMS sustavi koji se u hotele uobičajeno implementiraju zbog upravljanja potrošnjom energenata (energy managment). Automatski monitoring potrošnje energenata i vode u objektima u funkciji veće energetske učinkovitosti.

Predavači

Renata Dončević, mag. ing. el.

Renata Dončević, mag. ing. el.

U Alarm automatici radi od 1999., prije kao voditelj tehničkog odjela, a sada kao direktor i član uprave zadužen za projektne poslove. Ovlašteni je projektant s dugogodišnjim iskustvom u projektiranju i vođenju projekata. Aktivno radi na afirmaciji struke kroz Hrvatski ceh zaštitara i druge strukovne udruge.

renata@alarmautomatika.com

Vedran Mihaljević, ing. el.

Vedran Mihaljević, ing. el.

Do 2019. je radio u više tvrtki na poslovima servisera, tehničara, projektanta i voditelja projekata na području tehničke zaštite te samostalno obavlja poslove vezane za projektiranje i izvođenje nisko i visokonaponskih električnih instalacija, mrežnih sustava i sustava tehničke zaštite. Od 2019. radi u Alarm automatici na poslovima razvojnog inženjera.

vedranm@alarmautomatika.com

Ranko Čop, mag. ing. el.

Ranko Čop, mag. ing. el.

Nakon studija stjecao je iskustvo u različitim područjima elektrotehnike te stekao niz stručnih ovlaštenja. U Alarm automatici radi kao voditelj odjela inženjeringa, a odgovoran je za projektiranje sigurnosnih sustava za velike i kritične infrastrukturne projekte. Upravlja inženjerskim odjelom koji razvija rješenja, projektira i pruža podršku uredima Alarm automatike u 11 zemalja regije.

ranko@alarmautomatika.com

Velimir Drakulić, ing. el.

Velimir Drakulić, ing. el.

Nakon završenog studija elektrotehnike, radi na poslovima održavanja i programiranja elektronskog nadzora raznih tehničkih sustava, zatim programiranjem i tehničkom podrškom za sustave tehničke zaštite te praćenjem, programiranjem i održavanjem brodske mjerne opreme. U Alarm automatiku se vraća 2021. i radi na poslovima razvojnog inženjera.

velimir@alarmautomatika.com

Od koga se mogu dobiti dodatne informacije?

Lidija Stolica
Alarm automatika d.o.o.
tel. +385 91 22 333 52
E-mail: marketing@alarmautomatika.com

Vezani materijali

Projektna rješenja Alarm automatike
Integrirana safety rješenja
Priručnik za projektiranje integriranih
sustava za zaštitu od požara
ABsistemDCi integracija
Specijalističke softverske
integracije
ABsistemEnergy

Organizator seminara

Alarm automatika d.o.o.
Alarm automatika d.o.o. je regionalni lider u industriji tehničke zašite sa više od 30 godina iskustva i poslovanjem u 11 zemalja regije. Zadnjih desetak godina tvrtka veliku pažnju posvećuje razvoju, projektiranju i implementaciji tehničkih rješenja koja krajnjim korisnicima omogućuju veću efikasnost poslovanja, značajne uštede, jednostavniji monitoring i veću fleksibilnost u upravljanju poslovnim objektima.