Select Page

Alarm automatika d.o.o. Podgorica u suradnji sa SKEI održati će prezentaciju 18.05.2022. u hotelu VOCO (ex Verde)

Alarm Automatika d.o.o. Podgorica u suradnji sa SKEI Crne Gore poziva vas na prezentaciju pod nazivom Evakuaciono ozvučenje (EVAC) prema EN54 normi i integracija sa požarnim sistemom u kompleksnim objektima
Prezentacija će se održati uživo u hotelu VOCO (ex Verde), 18.05.2022., od 10-13 sati.

Uz uvodni dio i prikaz Normi imati ćemo dva stručna predavanja pod nazivom :

1. Integracija požarnih sistema na kompleksnim objektima – Predavač: Balša Tanović, dipl. ing. el.

 • Integracija požarnih sistema na kompleksnim objektima
 • Dojava požara kao temelj integriranog safety rješenja.
 • Vezani sustavi – plinodojava, gašenje.
 • Sustavi bitni za sigurnu evakuaciju ljudi – odvođenje dima i topline, panik rasvjeta, EVAC.
 • Norme kojima se regulira kvaliteta safety sustava.
 • Bitne karakteristike sustava dojave požara za velike aplikacije – tehnologije, fleksibilnost, projektiranje, lokalno i daljinsko upravljanje.

2. Evakuaciono ozvučenje – projektiranje i odabir opreme – Predavač: Teo Miljenović, dipl. ing. el.

 • Prednosti upotrebe sustava EVAC-a u velikim objektima.
 • EVAC kao izvršni element dojave požara. Norma EN60849.
 • Elementi sustava evakuacijskog ozvučenja.
 • Raspon i odabir opreme za evakuacijsko ozvučenje.
 • Alati za projektiranje EVAC-a.
 • Ambijentalni i evakuacijski razglas kao jedan sustav.