Select Page

Alarm automatika na konferenciji Civilna zaštita i sigurnost gradova

U organizaciji časopisa Zaštita u Vinkovcima je sredinom rujna održana konferencija Civilna zaštita i sigurnost gradova na kojoj se nastojalo odgovoriti na pitanje da li je sustav civilne zaštite spreman odgovoriti na krizne situacije. U sklopu konferencije je Dražen Keresteny iz Alarm automatike prikazao kako se kroz projekt Centar kompetencije za pametne gradove (CEKOM) provodi uspostavlja pametan grad i zaštita njegove kritične infrastrukture u Rijeci.