Select Page

Alarm automatika na konferenciji OTPAD 2021 Zagreb – Gospodarenje otpadom prema načelima kružnog gospodarstva

U organizaciji časopisa Komunal u Zagrebu je 28.09. održana konferencija Otpad 2021 na kojoj se govorilo o gospodarenju otpada u RH .Konferencija je okupila više od 150 predstavnika komunalnih poduzeća, JLS,županija,konzultanata , udruga i organizacija. Svi oni sudjelovali su u velikoj raspravi o izazovima i problemima , ali i rješenjima i primjerima dobre prakse u sektoru gospodarenja otpadom.Niz zanimljivih predavanja i panela pratilo je oko 150 sudionika. U sklopu konferencije je Ivica Jakupanec iz Alarm Automatike održao predavanje Integrirana rješenja tehničke zaštite u službi gospodarenja otpadom u kojem se posebno osvrnuo na problematiku bacanja i odlaganja otpada na zelenim i šumskim površinama kao i na javnim površinama pokraj spremnika.