Select Page

Alarm automatika na konferenciji „Pametni građani za pametne gradove“

U organizaciji tvrtke Smart RI koja u CEKOM-u za pametne gradove djeluje kao korisnik projekta 08.07. održana je Konferencija „Pametni građani za pametne gradove“ u prostoru RI Hub-a.

To je druga po redu konferencija u sklopu projekta CEKOM za pametne gradove, namijenjena informiranju građana Rijeke o tijeku projekta i njihovom aktivnom uključivanju u projekt.

„Pametni građani za pametne gradove“ konferencija je na kojoj su građanima Rijeke predstavljeni proizvodi projekta CEKOM (Centar kompetencija za pametne gradove), koji su namijenjeni upravo njima.

U sklopu konferencije je Dražen Keresteny iz Alarm Automatike predstavio „Aplikaciju za građane – Barometar sigurnosti“. Uz Dražena Keresteny još su prisustvovali Renata Dončević i Dražen Črnjar.

Kako su svi proizvodi i usluge projekta CEKOM u visokoj fazi razvoja, jedan je od osnovnih ciljeva dobiti povratne informacije od građana Rijeke, kao direktnih ili indirektnih potencijalnih korisnika budućih proizvoda i usluga.
Cilj projekta, pa tako i ove konferencije je otvoriti interakciju s građanima te pružiti mogućnost da se povratnim informacijama i sugestijama oni uključe u proces istraživanja i razvoja u sklopu projekta CEKOM.

Gradonačelnik Grada Rijeke, Marko Filipović, istaknuo je da je Rijeka, kao hrvatski grad najspremniji za digitalnu tranziciju predstavlja najkvalitetniju okolinu za provedbu CEKOM-a za pametne gradove te da i ovaj projekt naglašava
želju Grada Rijeke u promicanju transparentnosti i snažne suradnje s građanima.