Select Page

Alarm automatika predstavila Integrirana safety rješenja u Sarajevu

Alarm automatika d.o.o. je 5. prosinca 2018. predstavila svoje integrirano safety rješenje koje obuhvaća Inim sustave dojave požara i plina, Harper panik rasvjetu, Ambient evakuacijski razglas, Hautau odvođenje dima i topline i Kantech kontrolu pristupa.

Posebna je pažnja posvećena predstavljanju nove serije Inim vatrodojavnih centrala Previdia Max i Compact koje svojim karakteristikama omogućavaju složene integracije, kako sa safety i security sustavima, tako i sa uređajima za automatizaciju različitih proizvođača jer podržavaju BACNET komunikacijski protokol.

Uz kolege Miroslava Ćirića, Tea Miljenovića i Mustafu Osmića, predavanje o propisima i normama kojima se u Bosni i Hercegovini regulira primjena safety sistema je održao gospodin Avdo Konaković, član stručnih tijela BAS/TC-13 Zaštita od požara i BAS/TC 37 – Sigurnost građevina od požara Instituta za standardizaciju BH. 
Treba istaknuti da je seminar održan u konferencijskoj dvorani novog poslovnog prostora Alarm automatike u Sarajevu.