Select Page

Alarm automatika predstavila projekt Connected Traffic

Na konferenciji Sigurnost cestovnog održanoj 7.6.2022. u organizaciji časopisa Zaštita u Zagrebu Alarm automatika je predstavila projekt Connected Traffic koji se u okviru CEKOM projekta provodi u Rijeci.

Dražen Keresteny, dipl. ing. el., je kroz predavanje Detekcija incidenata i anomalija u prometu na primjeru CEKOM projekta prikazao ulogu Alarm automatike u projektu. Prva je unaprjeđenje prometa na najprometnijim raskršćima u Rijeci putem videonadzora koji omogućuje detekciju prometni prekršaja i drugih anomalija u prometu, prijenos podataka u Prometni centar grada Rijeke i njihova analiza putem ABsistemTraffic aplikacije. Druga je unaprjeđenje javnog gradskog prijevoza putem sustava za brojanje putnika, prijenos podataka u nadzorni centar i njihova analiza putem ABsistemBUSCounter aplikacije. Treća je smanjivanje posljedica požara ranom detekcijom putem specijalnih kamera i analitičkih softvera.