Select Page

Brojanje ljudi – opcionalna funkcija terminala za skeniranje covid potvrda

Softver ugrađen u terminal za skeniranje covid potvrda kojim se provjerava njihova valjanost se po potrebi može nadograditi tako da omogućuje i brojanje ljudi koji ulaze u neki prostor. Terminal prilikom ulaska i izlaza broji sve osobe s valjanom Covid potvrdom te je moguće postaviti maksimalni dopušteni broj osoba u prostoru i poruke upozorenja koje se ispisuju na displeju terminala. Kada se dosegne maksimalni dopušteni broj osoba u prostoru ispisuje se poruka: Maksimalan dopušteni broj posjetitelja. Molimo pričekajte! Tada je moguće blokirati ulaz u prostor dok se ponovo ne ostvare uvjeti za ulaz koji će biti signalizirani zelenom bojom na displeju terminala za slobodan ulaz.

Korisnicima terminala je tako omogućeno da osim provjere valjanosti covid potvrde puno brže, jednostavnije i bez fizičkog kontakta ispoštuju i odredbe o maksimalno dozvoljenom broju ljudi u njihovim prostorima.

VALJANA COVID POTVRDA

NEVAŽEĆA COVID POTVRDA

MAKSIMALAN BROJ POSJETITELJA