Select Page

Ciklus seminara Centralizirano upravljanje velikim objektima

Tvrtke Alarm automatika d.o.o., Rijeka, Agenor automatika d.o.o., Poreč, Speculum d.o.o., Zagreb i 2DP projekt d.o.o., Viškovo u suorganizatorstvu s Hrvatskom komorom inženjera elektrotehnike organiziraju ciklus seminara Centralizirano upravljanje velikim objektima – EU fondovi, energetska učinkovitost, automatika, tehnička zaštita. Cilj seminara je prikazati načela centraliziranog upravljanja velikim objektima te sudionike upoznati sa razlozima i preduvjetima uvođenja CNUS-a, sustavima koji se uobičajeno centraliziraju, protokolima komunikacije, arhitekturom i sučeljima, njegovim utjecajem na energetsku učinkovitost i mogućnosti sufinanciranja iz fondova EU, a bit će prikazani i primjeri centralizacije sustava na velikim objektima, posebno hotelima.

Seminar je namijenjen prvenstveno ovlaštenim projektantima kojima se sudjelovanje priznaje kao stručno usavršavanje, te krajnjim korisnicima, posebno iz uslužnog sektora (turizam, trgovina).

Više informacija i prijavu možete pronaći na linku.