Select Page

Ciklus seminara Novi propisi i projektiranje dojave požara kroz primjere projekata

U suradnji s Hrvatskom komorom inženjera elektrotehnike tvrtke Alarm automatika i Geze organiziraju ciklus seminara Novi propisi i projektiranje dojave požara kroz primjere projekata. Na seminarima će biti riječi o izmjenama Zakona o gradnji u dijelu vezanom za protupožarni elaborat te o i novim verzijama normi koje je obvezno primijeniti u sustavima za dojavu požara i na nju vezanim sustavima, prvenstveno odimljavanju. Seminari će se održati tijekom veljače i ožujka u Rijeci, Splitu, Osijeku i Zagrebu, a više informacija i prijava se nalaze na linku.