Select Page

Diskretna a visoka razina sigurnosti Grand Hotela Park u Rovinju

Gđa. Renata Dončević, članica uprave Alarm automatike, je na samitu predstavila integrirano rješenje zaštite Grand Hotela Park u Rovinju, trenutačno najekskluzivnijeg hotela u vlasništvu Maistre d.d.

S obzirom na visoku kategoriju, posebna pažnja ja posvećena visokom stupnju sigurnosti, ali uz zahtjev diskretnosti, tj. elementi sustava su morali biti uklopljeni u arhitektonsko rješenje kao što je cijeli hotel uklopljen u okoliš. Alarm automatika je hotel opremila svim sustavima tehničke zaštite. Sa sigurnosne strane najvažniji zahtjev je bio sve sustave integrirati i omogućiti centralizirano upravljanje što je izvedeno putem ABSistemDCi softvera. Dodatno, sustavi su integrirani i međusobno pa je protuprovala integrirana sa sustavom pametnih soba i tako stavljena u funkciju upravljanja potrošnjom energenata. Za ulaz na parking koriste se LPR kamere upravljane putem ABsistemPark rješenja integriranog s recepcijskim softverom.

Pogledajte galeriju fotografija. Službenu galeriju fotografija možete pronaći na stranicama Adria Security Summita.