Select Page

Evakuacijski razglas povećava reakciju ljudi na objavu potrebe za evakuacijom

Pokazalo se da ljudi bolje reagiraju na sustav evakuacijskog razglasa (kraće EVAC) nego na sirene i tekstualne poruke. Dodatne prednosti EVAC-a su mogućnost njegovog korištenja kao ambijentalnog razglasa, predefinirane poruke koje se puštaju ovisno o mjestu na kojem je generiran alarm, obavještavanje ljudi iz nadzornog centra te obavještavanje putem vatrogasnog mikrofona kojima vatrogasci navode ljude prema najboljem evakuacijskom izlazu u konkretnoj situaciji. Ambient System® EVAC sustavi se mogu potpuno integrirati sa dojavom požara i funkcionirati kao izvršni elementi tog sustava za što su i certificirani prema svim važećim normama.