Select Page

GuardPatrol – novi modul ABsistemDC(NG)v2 softvera za online nadzor obilaska zaštitara

GuardPatrol je novi modul ABsistemDC(NG)v2 softvera koji u kombinaciji sa GuardPatrol mobilnom aplikacijom omogućava zaštitarskim dojavnim centrima pouzdan nadzor obilaska zaštitara u realnom vremenu, na iznimno jednostavan način i uz minimalne troškove, u svega tri koraka.

  1. Prije svega je potrebno postojeći ABSistemDCNG v.2 softver nadograditi ovim modulom i to može napraviti programer iz Alarm automatike putem interneta ili fizičkim dolaskom u zaštitarski dojavni centar.
  2. Na kontrolne točke obilaska na objektima koji se štite treba staviti naljepnice sa QR kodovima ili NFC tagove koji su prethodno generirani / programirani za svaku kontrolnu točku psoebno. U softver ABsistemDCNGv2 se upisuju podaci o tagovima i geolokaciji istih.
  3. Na pametne mobitele zaštitara (Android 6.0 ili noviji) se preuzme mobilna aplikacija koja može očitati tagove (QR kodove ili NFC kartice) koje se nalaze na kontrolnim točkama na putu obilaska.

Pri razvoju GuardPatrol modula je posebna pažnja posvećena pouzdanosti provjere geo lokacije na kojoj se nalaze zaštitar i kontrolna točka. To je riješeno na način da se geo lokacija kontrolne točke uspoređuje sa geo lokacijom na kojoj se nalazi QR kod /NFC kartica i sa geo lokacijom na kojoj se zaštitar fizički nalazi. Tako je izbjegnuta mogućnost manipulacije u smislu da se „naljepnice“ s mjesta očitavanja prenesu na neko drugo mjesto i tamo očitaju, možda i više njih u nekom vremenskom razmaku.