Select Page

Inim Fire App – Mobilna aplikacija za nadzor i upravljanje sustavima dojave požara

Inim Previdia vatrodojavnim centralama se može upravljati putem Inim Fire aplikacije i mobilnih telefona. Aplikacija omogućuje trenutačni pristup centralama te upravljanje cijelim sustavom, konfiguraciju putem Previdia Studio softvera, online pregled zapisa događaja, planiranje održavanja te e-mail i PUSH notifikacije za korisnički definirane događaje.

Instalaterima aplikacija ubrzava rad na sustavu prilikom puštanja u rad, održavanja i izrade projekta izvedenog stanja te im omogućuje da jednostavno i na jednom mjestu vode svu potrebnu evidenciju vezanu za sustav. Krajnjim korisnicima omogućuje jednostavno praćenje statusa sustava te rad instalatera. Inim Cloud Fire je besplatan i za instalatere i za krajnje korisnike.