Select Page

Integrirano rješenje automatske dojave požara i sigurne evakuacije

Mjere zaštite od požara se implementiraju sa ciljem sprečavanja stradavanja ljudi i smanjenja materijalne štete. Uz građevinske i organizacijske, uobičajeno se primjenjuju i različiti elektronski sustavi kojima je svrha osigurati ranu detekciju požara, njegovu brzu signalizaciju ljudima koji se nalaze u požarom zahvaćenom prostoru i vatrogasnoj službi te sigurnu evakuaciju ljudi. Riječ je o sustavima dojave požara i plina, panik rasvjete, evakuacijskog razglasa, odvođenja dima i topline te kontrole pristupa čija se efikasnost značajno povećava međusobnom integracijom.