Select Page

Konferencija SigBank 14.10.2020. u Zagrebu

Na konferenciji SigBank u organizaciji časopisa Zaštita će biti riječi o različitim aspektima sigurnosti banaka i novčarskih institucija. Kolegica Renata Dončević će tom prilikom održati predavanje Primjena novih tehnologija u promijenjenim uvjetima poslovanja u kojem će se osvrnuti na izmjene propisa s područja tehničke zaštite te na „novo normalno“ uslijed pandemije. Zbog takvih promjena je potrebno revidirati prosudbu ugroženosti novčarskih te mjere zaštite prilagoditi novim okolnostima. Nove tehnologije u tehničkoj zaštiti u velikoj mjeri mogu reducirati rizik.