Select Page

Konferencija Vatrodajava i zaštita od požara 2022

Na konferenciji Vatrodojava i zaštita od požara održanoj 15.09.2022. u organizaciji časopisa Zaštita u Zagrebu , Alarm automatika je imala vrlo zanimljivu prezentaciju „ Centralizirano rješenje dojave požara i protupožarnog videonadzora – na primjeru iz prakse za Javnu Vatrogasnu Postrojbu Rijeka.

Vatrodojavni sustavi izuzetno su važan segment u zaštiti osoba i svih oblika imovine, a pravovremenom detekcijom požara umanjuje se mogućnost stradavanja ljudi i sprečavaju se ogromne financijske štete. Ulaganje u kvalitetan sustav vatrodojave i zaštite od požara iznimno je važan segment sigurnosti poslovnih i stambenih prostora.

Vedran Mihaljević ing. el. objasnio je što su bili izazovi i kako se to riješilo.
Kroz niz izlaganja i panela fokus je bio na Primjeni Zakona o vatrogastvu (izazovi, obveze i novosti); Nove tehnologije za vatrodojavu i protupožarne sustave; Primjene i način korištenja vatrodojave; Integracije vatrodojave sa sustavima tehničke zaštite; Povezivanje sustava za dojavu požara; Inteligentni sustavi za vatrodojavu i detekciju požara; Stabilni sustavi za gašenje požara.

Tema panel rasprave je bio suodnos Zakona o vatrogastvu sa Zakonom o zaštiti od požara ,stanje regulative, operative, normi i dostupnih tehnologija.

Sa strane Alarm Automatike i kao predstavnica HCZ-a Renata Dončević mag. el. ing. je vrlo aktivno sudjelovala .