Select Page

Konferencija Zaštita objekata kritične infrastrukture

U organizaciji Alarm automatike u Zagrebu će se 25.4.2024. održati konferencija Zaštita objekata kritične infrastrukture. Zaštita objekata kritične infrastrukture, ali i svih objekta čija ugroženost remeti normalan život i rad stanovništva, je ponovno u fokusu interesa zakonodavca, struke i šire javnosti.

Konferencija će započeti osvrtima na izmjene Zakona o kritičnoj infrastrukturi i bitnim aspektima kibernetičke zaštite objekata. Središnji dio konferencije posvećen je tehničkim rješenjima koja povećavaju sigurnost objekata kritične infrastrukture – zaštiti perimetra, videonadzoru i PSIM softverima – s aspekta projektiranja i eksploatacije sustava. Rješenja koja će biti predstavljena se baziraju na specijalnoj opremi, otpornoj na mehaničke i cyber napade, koja karakteristikama odgovara visokim sigurnosnim zahtjevima.

Konferencija je namijenjena prvenstveno osobama koje se bave poslovima zaštite u tvrtkama, menadžerima sigurnosti, projektantima elektro instalacija i tehničke zaštite te sistem integratorima.