Select Page

Novo izdanje Projektnog kataloga Alarm automatike

Na 300 stranica novog Projektnog kataloga Alarm automatike je detaljno opisano više od 450 uređaja koji svojim karakteristikama zadovoljavaju uvjete primjene u kompleksnijim objektima (certifikati, usklađenost s normama) te ih je moguće integrirati putem ABSistemDCi® softvera i sa svim sustavima na objektu upravljati putem jedinstvenog sučelja.

Obuhvaćeni su safety (dojava požara i plina, panik rasvjeta, EVAC, odimljavanje) i security (videonadzor, kontrola pristupa, protuprovala) sustavi eminentnih proizvođača.
 
Katalog je namijenjen prvenstveno ovlaštenim projektantima i sistem integratorima i dostupan je na zahtjev. Katalog možete zatražiti slanjem upita na marketing@alarmautomatika.com.