Select Page

Oberthur elektrokemijska zaštita bankomata u ponudi Alarm automatike

Alarm automatika d.o.o. je spremno dočekala Izmjenu Zakona o zaštiti novčarskih institucija i u svoju ponudu uvela elektrokemijsku zaštitu bankomata renomiranog francuskog proizvođača Oberthur Cash Protection koji proizvodi elektrokemijsku zaštitu već 35 godina i jedan je od inovatora u tom području. Oberthur CP rješenje ugrađeno je u više od 50.000 bankomata u 35 zemalja.

Izmjenama Zakona o zaštiti novčarskih institucija je propisana obvezna upotreba elektrokemijske zaštita svih bankomata izvan poslovnica banaka. Do izmjene zakona je došlo zbog sve većeg broja napada na bankomate korištenjem plina ili eksploziva pri ćemu je osim samih bankomata došlo do znatnog oštećivanja objekata u kojim su se bankomati nalazili. U Europskim zemljama u kojima su se slični napadi dešavali i znatno ranije nego u Hrvatskoj kao najbolja metoda sprječavanja takvih napada pokazala se prevencija, odnosno onemogućavanje da kriminallci koriste plijen korištenjem elektrokemijske zaštite koja u slučaju napada oboji i time uništi sve novčanice u bankomatu.