Select Page

Održan webinar Projektiranje sustava evakuacijskog razglasa (EVAC)

Više od 400 ljudi je sudjelovalo na webinaru Projektiranje sustava evakuacijskog razglasa (EVAC) održanom 25.2.2021. u organizaciji Alarm automatike i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike koja je webinar uključila u svoj program obveznog stručnog usavršavanja. Govorilo se o Propisima i normama kojima se regulira implementacija i korištenje EVAC-a u Hrvatskoj, regiji i svijetu, Projektiranju EVAC-a i odabiru opreme sa osvrtom na glavne elemente sustava i proračune koje je potrebno napraviti pri izboru adekvatne opreme te su prikazani primjeri implementacije EVAC-a u objektima različite namjene (hotelima, javnim objektima, objektima posebne namjene i trgovačkim centrima).