Select Page

Održana konferencija Sigurnost u turizmu 2019.

U organizaciji Hrvatskog instituta za urbanu sigurnost i časopisa Zaštita u Zagrebu je 14.2.2019. održana četvrta po redu međunarodna konferencija Sigurnost u turizmu.

Na konferenciji se govorilo o raznim aspektima sigurnosti o koje turisti najviše vode računa prilikom odabira destinacije – zaštiti od požara, prevenciji terorističkih napada, spašavanju na nenaseljenim područjima. Ne manje važna im je i sigurnost objekta (hotela, kampa) u kojem će boraviti.

Kolega Ivan Grakalić je u svom predavanju istaknuo koristi sustava tehničke zaštite u hotelima i ukazao na problematiku njezinog planiranja i koordinacije projektanata različitih struka pri gradnji novih ili rekonstrukciji postojećih objekata.