Select Page

Održana konferencija Vatrodojava

U organizaciji časopisa Zaštita u Zagrebu je 16.9.2020. održana konferencija Vatrodojava na kojoj se okupilo više od 100 predstavnika javnih vatrogasnih postrojbi, tvrtki koje se bave implementacijom sustava vatrodojave i krajnjih korisnika. Na konferenciji je kolega Vedran Mihaljević predstavio Integrirano rješenje dojave požara i sigurne evakuacije koje je Alarm automatika razvila.

Sudionici su posebno bili zainteresirani za pojašnjenja članka 44. novog Zakona o vatrogastvu kojim se korisnicima nalaže da informacije sa sustava dojave požara prosljeđuju nadležnoj vatrogasnoj postrojbi jer cijene povezivanja i intervencije na lažne alarme nisu poznate te da se ne zna da li će vatrogasci tražiti provjeru funkcionalnosti sustava. Renata Dončević je istaknula problem tehničkih preduvjeta koje vatrogasne postrojbe trebaju ispuniti kako bi mogle primati signale sa sustava vatrodojave i uspostaviti Vatrogasni dojavni centar.