Select Page

Prezentacija projektiranje Inim sustava za dojavu požara održana u četiri grada u Bugarskoj

Zahvaljujući komorama inženjera elektrotehnike, Alarm automatika je za gotovo 100 ovlaštenih projektanata održala prezentaciju Projektiranje Inim sustava za dojavu požara.

Yambol, Stara Zagora, Veliko Trnovo i Sofija su gradovi koji su ugostili ovu prezentaciju na kojoj su sudionici čuli više o Inim sustavima za dojavu požara, vatrodojavnim centralama i perifernoj opremi, naprednim tehnologijama, mogućnostima integracije i načelima projektiranja. Posebna pažnja posvećena je zahtjevima vezanim uz umrežavanje, integraciju, proširenje, upravljanje i održavanje koje moderni sustavi za dojavu požara moraju ispunjavati.