Select Page

Priručnik za projektiranje integriranih sustava za zaštitu od požara

Početkom 2023. Alarm Automatika je izdala Priručnik za projektiranje integriranih sustava za zaštitu od požara. Riječ je o novom i proširenom izdanju priručnika Uvod u projektiranje sustava za dojavu požara iz 2010. godine u kojem su na sažet način uz dojavu požara prikazane i osnove projektiranja dojave plina, evakuacijskog razglasa, odvođenja dima i topline te sigurnosne rasvjete.

Priručnik je po prvi puta predstavljen u sklopu Seminara Projektiranje tehničkih rješenja za povećanje efikasnosti poslovnih objekata u organizaciji Alarm automatike i Hrvatske komore inženjera Seminara u Zagrebu i Splitu.