Select Page

Seminar Koordinacija projekata na građevini: BIM / Security / Regulativa

U Zagrebu će se 25.10.018. održati seminar Koordinacija projekata na građevini: BIM / Security / Regulativa koji organiziraju tvrtke Geze i Alarm automatika i koji je uvršten u program stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata. Cilj seminara je ukazati na ukazati na važnost koordinacije svih struka u građevinarstvu u što ranijoj fazi projektiranja kako bi se omogućila funkcionalna integracija tehničkih sustava na objektu kojima se može centralizirano upravljati što investitori danas žele.