Select Page

Skeniranje tjelesne temperature putem Medicas sustava

Preciznost mjerenja +/- 0,3°C i na udaljenosti od 12 metara – Medicinska kamera Medicas omogućava beskontaktno snimanje tjelesne temperature sa preciznošću od +/- 0,3°C što je dovoljno za detekciju osoba koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu.

Visoka preciznost mjerenja je moguća zato što se infracrveno zračenje termalne kamere kalibrira u realnom vremenu putem „blackbody“ izvora zračenja. Softver koji analizira podatke iz kamere signalizira operateru da li neka osoba ima ili nema povišenu tjelesnu temperaturu promjenom boja na tijelu čovjeka. Osim termalnog snimanja, kamera omogućava i video snimanje u visokoj rezoluciji i analizu svih podataka u realnom vremenu. Treba istaknuti da je riječ o medicinskoj kameri koja se razlikuje od drugih prilagođenih sigurnosnih sustava te da je riječ o rješenju kojim se mjeri tjelesna temperatura što nije standardna funkcija termalnih kamera.

Medicas Kamere
Medicas Kamere

Rezolucija termalnog senzora 640 x 512px – ključan čimbenik preciznosti mjerenja 

Rezolucija termalnog senzora je ključna za precizno mjerenje tjelesne temperature kada je riječ o relativno malim udaljenostima. U Medicas kamere je ugrađen senzor rezolucije 640 x 512px koji omogućava precizno mjerenje tjelesne temperature i na udaljenosti od 12 metara.

Kako se udaljenost između izmjerenog objekta i termalne kamere povećava, tako se povećava i izobličenje. To je zato što se površinska temperatura objekta uspoređuje s temperaturom okoline. Ako je izmjereni objekt topliji od okolice, kamera će izmjeriti nižu temperaturu nego što bi trebala.

Na slici je vidljivo kako rezolucija utječe na preciznost mjerenja, pa kada je potrebna visoka točnost na udaljenostima većima od 2-3 metra što je minimalna socijalna distanca u vrijeme pandemije, treba koristiti kameru sa senzorom visoke rezolucije.

Medica Kamere

Plug&Play rješenje

Medicas je za upotrebu jednostavno Plug&Play rješenje. Uz kameru se standardno isporučuju izvor „blackbody“ zračenja, Medicas softver, kalibracijski certifikat i napajač. S monitorom se povezuje putem standardnog HDMI kabela, ima ugrađeni SSD disk za snimke i video zapis, a snimke se mogu pohraniti i na vanjsku Micro SD karticu.

Medicas kamere proizvodi tvrtka Workswell koja je specijalizirana u razvoju rješenje za beskontaktno mjerenje temperature putem kamera i sustave. Sjedište tvrtke je u Češkoj.