Select Page

U Sarajevu održan seminar Safety i security sistemi sa primjerima primjene na objektima kritične infrastrukture

U prvom dijelu seminaru Safety i security sistemi sa primjerima primjene na objektima kritične infrastrukture prof. Jasmin Ahić je sudionike upoznao sa EU regulativom koja se odnosi na zaštitu objekata kritične infrastrukture i opisao kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, a g. Miroslav Ćirić prezentirao primjer integralne zaštite objekta kritične infrastrukture, a posebno videonadzor putem Idis uređaja.

U nastavku su g. Mustafa Osmić i Teo Miljenović detaljnije govorili o integriranom safety rješenju koje uz dojavu požara i plina obuhvaća i sustave koji omogućavaju sigurnu evakuaciju ljudi (panik rasvjeta, evakuacijski razglas, odvođenje dima i topline). Gđa. Nejra Čelik je na kraju predstavila novo izdanje projektnog kataloga Alarm automatike kojim je obuhvaćena oprema koja omogućava naprednu softversku integraciju te daljinski nadzor i upravljanje.