Select Page

U Splitu održana 2. konferencija Maritime security 2023.

U suorganizaciji s Konfederacijom europskih sigurnosnih službi (CoESS) i Sveučilištem u Splitu, Hrvatski ceh zaštitara je organizirao drugu po redu međunarodna znanstveno-stručnu konferenciju o pomorskoj sigurnosti MARITIME SECURITY 2023.

U rad konferencije su se uključili predstavnici uvaženih međunarodnih i nacionalnih institucija i tvrtki. Govorili su o novoj EU direktivi o otpornosti objekata kritične infrastrukture, integralnoj zaštiti luka, propisima kojima se regulira zaštita i nadzor luka te o ključnim aspektima sigurnosti i zaštite u lučkim područjima. Tom prilikom je Renata Dončević održala predavanje o projektiranju suvremenih tehničkih rješenja zaštite u pomorstvu.