Select Page

U Zagrebu održana konferencija Vatrodojava i zaštita od požara

U organizaciji časopisa Zaštita je 20.9.2023. održana konferencija Vatrodojava i zaštita od požara na kojoj je sudjelovalo gotovo 200 sudionika. Na konferenciji se govorilo o propisima kojima se regulira zaštita od požara, primjerice o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara te primjeni Zakona o vatrogastvu, te o tehničkim rješenjima pouzdane dojave požara.

Kolega Vedran Mihaljević, voditelj odjela projektne podrške Alarm automatike, je na konferenciji održao predavanje Tehnička rješenja u funkciji brže vatrogasne intervencije u kojem je govorio kako opremiti vatrogasni dojavni centar, osiguravanju pristupa ormariću s ključevima objekta, displejima za prikaz alarmnog statusa vatrodojavnih detektora i važnosti vatrogasnih mikrofona za usmjeravanje evakuacije iz požarom zahvaćenih prostora.