Select Page

U Zagrebu održana konferencija Zaštita objekata kritične infrastrukture

Sudionici konferencije Zaštita objekata kritične infrastrukture imali su priliku čuti informacije vezane za zaštitu objekata kritične infrastrukture iz različitih aspekata, prezentiranih na način da prate promjene u nacionalnoj legislativi. Potreba za izmjenom propisa kojima se u Hrvatskoj regulira zaštita objekata kritične infrastrukture generirana je novom CER direktivom Europske unije koja se odnosi na povećanje otpornosti kritične infrastrukture i na osnovu koje je u izradi novi Zakon o kritičnoj infrastrukturi te NIS2 direktivnom čije odredbe su obuhvaćene Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti koji je donesen u veljači 2024. Cilj direktiva je uspostava sveobuhvatnog okvira koji se odnosi na otpornost objekta kritične infrastrukture u pogledu svih opasnosti, bilo prirodnih ili uzrokovanih ljudskim namjernim ili slučajnim djelovanjem, te osiguravanje jednakih uvjeta zaštite kritičnih subjekata u EU.

Predstavljena su i različita tehnička rješenja zaštite objekata kritične infrastrukture, od zaštite perimetra, kontrole ulaza i videonadzora baziranih na opremi otpornoj na mehaničke i cyber napade do rješenja softverske integracije. Poseban naglasak je stavljen na kibernetičku sigurnost opreme i softvera te mjera koje potrebno provesti.

Posebno zahvaljujemo Mr.sc. Draženu Doriću i Fedji Vehaboviću na vrijednim prezentacijama.