Select Page

Završen ciklus seminara Novi propisi i projektiranje dojave požara kroz primjere projekata

Online seminarom održanom 8.10.2020. je završen ciklus seminara Novi propisi i projektiranje dojave požara kroz primjere projekata koje je u suradnji s Hrvatskom komorom inženjera elektrotehnike organizirala Alarm automatika.

Ciklus je započeo seminarima u Rijeci, Splitu i Osijeku održanima tijekom veljače 2020. na kojima je sudjelovalo više od 300 osoba, a planirani seminar u Zagrebu je zbog korona krize premješten u virtualni prostor. Na online seminaru je sudjelovalo više od 250 osoba što je pokazalo da za stručne teme uvijek ima interesa.