Select Page

Održan seminar Hrvatske udruge za zaštitu od požara

Uvijek aktualne teme i kvalitetna predavanja su razlog velikog odziva na seminare u organizaciji Hrvatske udruge za zaštitu od požara (HUZOP). Na zadnje održanom seminaru, organiziranom u suradnji s Hrvatskim inženjerskim savezom (HIS), okupilo se više od 100 sudionika, inženjera različitih struka i inspektora protupožarne zaštite. Predavanja su se osvrnula na različite aspekte problematike zaštite od požara, primjerice o rizicima i iskustvima u izgradnji fotonaponskih elektrana ili o najčešćim problemima prilikom tehničkog pregleda građevina.

Tom prilikom je Renata Dončević sudionicima i struci kroz predavanje postavila pitanje Trebamo li izmjene u tehničkoj regulativi u zaštiti od požara.