Select Page
ALEX mobilna aplikacija za potvrdu zaštitarske intervencije

Kada korisnik na svoj mobilni uređaj primi signal alarma sa zaštitnog sustava, putem ALEX aplikacije može potvrditi ili odbiti zaštitarsku intervenciju. Tako se osigurava zaštitarske intervencija kada je to uistinu potrebno a izbjegavaju nepotrebne intervencije i štedi novac. Sam postupak notifikacije je iznimno jednostavan i intuitivan.