Select Page

U Puli održana konferencija Civilna zaštita i sigurnost gradova

U organizaciji časopisa zaštita u Puli je krajem ožujka održana dvodnevna konferencija Civilna zaštita i sigurnost gradova na kojoj je više od 130 sudionika pratilo predavanja o izazovima povezanima s lokalnom i nacionalnom sigurnošću, smanjivanju rizika od katastrofa i drugih rizika kojima su gradovi izloženi i kriznom upravljanju. Na konferenciji je Renata Dončević održala predavanje Tehnička rješenja za pametne gradove i zakonska regulativa tijekom kojeg je opisala i rješenja za pametne gradove razvijena u sklopu nedavno okončanog projekta CEKOM provedenom u gradu Rijeci.