Select Page

Održana završna konferencija projekta CEKOM za pametne gradove

Nakon 3 godine istraživanja i razvoja javnosti su predstavljeni rezultati CEKOM projekta provedenog s ciljem rješavanja izazova života u gradu Rijeci kao što su promet, okoliš, komunalna infrastruktura i sigurnost. Na završnoj konferenciji su predstavljeni rezultati svih šest CEKOM podprojekata – Energy&Environment, Connected Traffic, Surinmo, Modesty, Living i 4DII – od kojih je Alarm automatika sudjelovala u njih tri.

Projekt 4DII

U projektu 4DII Alarm automatika je radila na IoT rješenjima zaštite pojedinih točaka kritične infrastrukture:

  • Sustav za detekciju proboja izolacije toplovoda ili proboja same toplovodne cijevi između toplane i potrošača
  • Sustav za alarmiranje u slučaju greške na sustavu za dugotrajnu zaštitu metalnih plinskih cijevi ukopanih u zemlju, a koje vode od plinskih stanica do potrošača
  • Sustav za alarmiranje u slučaju kada povišeni nivo vode izbaci poklopac šahte
  • Sustav za detekciju alarmnih stanja vezanih uz vodomjere i potrošnju vode.

Kako bi se prikupljeni podaci mogli u realnom vremenu centralizirano nadzirati i na temelju njih osigurati hitne intervencije nadležnih službi, razvijena je i aplikacija ABsmartInfrastructure. Aplikacija je zaštićena pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Connected Traffic

U projektu Connected Traffic Alarm automatika je radila na tri aspekta unaprjeđenja prometa u gradu Rijeci.

  • Detekcija prometnih anomalija i prekršaja putem napredne videoanalitike, kategorizacija vozila i identifikacija vozila putem registarskih oznaka te prosljeđivanje podataka o detektiranim anomalijama u prometni nadzorni centar. Za potreba projekta razvijena je i pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo zaštićena aplikacija ABsmartTraffic.
  • Rana detekcija požara otvorenog prostora putem termalnih kamera, razvoje softvera koji prepoznaje požar i prosljeđuje informacije sa sustava u vatrogasni dojavni centar
  • Sustav za brojanje putnika u javnom gradskom prijevozu, prosljeđivanje podataka u realnom vremenu u prometni nadzorni centar zbog centraliziranog nadzora i upravljanja putem ABsistemBUSCounter aplikacije.

Living

U projektu LIVING je Alarm automatika radila na izradi mobilne i WEB aplikacije Barometar sigurnosti koja građanima Rijeke i posjetiteljima daje uvide u trenutnu i povijesnu sigurnosnu te određenu komunalnu situaciju u gradu. Podaci su primarno bazirani na lokaciji (adresa i koordinate), vremenu i vrsti događaja, a korisnici mogu zatražiti notifikaciju o događajima i područjima za koje žele primati informacije.

Alarm automatika je ponosna što je sudjelovala u jednom od najvećih projekata u Hrvatskoj u području IKT rješenja zajedno s uglednim institucijama i tržišnim liderima kao što su Sveučilište u Rijeci, Ericsson Nikola Tesla d.d., Hrvatski Telekom d.d., Combis d.o.o., Energetski institut Hrvoje Požar, 3tCable d.o.o., Elektrokovina d.o.o., Energo d.o.o., Exevio d.o.o., Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, IOLAP Inc., KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Kreativni odjel d.o.o., Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka promet d.d., Apsolon d.o.o., Smart Sense d.o.o. i SmartIS d.o.o..