Select Page

Više od 180 djelatnika Alarm automatike na okupu

Alarmautomatičari će početak listopada 2022. zapamtiti po (do sada) najvećem okupljanju djelatnika na edukacijskoj konferenciji u predivnoj Istri, po predivnom vremenu.

Iskoristili smo dolazak kolega iz svih zemalja u kojima Alarm automatika posluje na Adria Security Summit, iz Zagreba produžili u Istru, održali edukacijsku konferenciju, družili se, usvajali nova znanja i vještine, razmjenjivali ideje. Okupile su se kolege iz 11 zemalja i 15 gradova regije, nas više od 180.

Bila je to iznimna i jedinstvena prilika da se uživo upoznaju kolege koji se viđaju isključivo putem Teams aplikacije, da se upoznaju kolege koje zbog naravi posla rijetko surađuju, da mlađi i stariji razmijene iskustva, da se dogovore neke konkretne aktivnosti i prezentira strategija tvrtke u godinama koje slijede.

A fotografije govore puno više.